“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. GALERIE FOTO PRO MEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. ECOEVALIND. Prezentare. GALERIE FOTO SOMEDIU. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. CSFPM. Proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. UNIMED. Adresă. NEWSLETTER SOMEDIU.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 - “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.4 - “Calitate în Formarea Profesională Continuă”

Numărul de identificare al contractului:  POSDRU/79/1.4/S/53587

Beneficiar: Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului – UNIMED


Despre noi UNIMED
Dezvoltarea Capacitatii Comitetului Sectorial pentru Formare Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in sprijinul imbunatatirii calitatii formarii profesionale continue din Romania - SOMEDIU


SOMEDIU
SOMEDIU

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Asociatia Patronală a Producătorilor

şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului UNIMED

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro şi http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
Pentru 
mai multe 
informaţii 
despre proiect  
vă rugăm
să vizitaţi 
site-ul dedicat
www.somediu.ro
MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI