“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. GALERIE FOTO PRO MEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. ECOEVALIND. Prezentare. GALERIE FOTO SOMEDIU. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. CSFPM. Proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. UNIMED. Adresă. NEWSLETTER SOMEDIU.
Consideraţii generale

Obiectivele proiectului, stabilite conform obiectivelor POSDRU, vin in sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii, a flexibilităţii forţei de muncă şi posibilităţii de recunoaştere a competenţelor specialiştilor din domeniul protecţiei mediului la nivel internaţional, prin stabilirea competenţelor specifice aferente ocupaţiilor din domeniul protecţiei mediului, corelate cu cele din plan UE şi internaţional.

Despre noi UNIMED
Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii sistemului de FPC prin cearea Centrului de Resurse al Comitetului Sectorial de Formare Profesionala din domeniul Protecţiei Mediului (CSPFM) şi adaptarea forţei de muncă la cerinţele pieţii, prin dezvoltarea a 10 noi standarde ocupaţionale (SO) necesare sectorului

Proiectul vizeaza dezvoltarea unui sistem, la nivelul sectorului protecţia mediului, de asigurare a calităţii în FPC prin investiţia în formarea unor specialişti în elaborarea de SO şi prin identificarea şi definirea unor noi calificări cerute de piaţa muncii, pentru a asigura participarea la o educaţie continuă de calitate, corelată cu piaţa muncii, respectând principiile învăţării pe tot parcursul vieţii, în sensul Obiectivului general al Axei Prioritare 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.4 “Calificări europene” promovează o abordare “pe tot parcursul vietii” în educaţie şi formare (centre de validare a învăţării anterioare) - prin sprijinirea dezvoltării de noi ocupaţii şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a CS prin crearea centrului de resurse, care să deţină baze de date actualizate privind specialiştii de mediu, specialiştii în domeniul elaborării SO şi ocupaţiile necesare în sector.

Formarea resurselor umane pt. acoperirea necesarului de competente al expertilor sectoriali pt. dezvoltarea si aplicarea de mecanisme necesare dezv. noilor calificari in sector, asigura dezv. competentelor profesionale ale personalului CS.

CSFPM – Comitetul Sectorial de Formare Profesională din domeniul Protecţiei Mediului este o structură de dialog social, format prin acordul de asociere a organizaţiilor patronale şi cele sindicale din sector, alături de care participă asociaţii profesionale, organizaţii şi instituţii ale statului din cadrul Ministerului Mediului, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi ai Ministerului Mediului.

PREZENTARE PROIECT
SOMEDIU

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului - UNIMED

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI