“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. GALERIE FOTO PRO MEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO SOMEDIU. CSFPM. Proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. NEWSLETTER SOMEDIU. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. ECOEVALIND. Prezentare. UNIMED
Despre noi

Anunţ nr. 1


Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului - UNIMED

Proiect: “SOMEDIU- Dezvoltarea Capacităţii Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului în sprijinul îmbunătăţirii calităţii formării profesionale continue din România”, finanţat de către Guvernul României şi Fondul Social European, în cadrul POSDRU.


Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului - UNIMED, în calitate de beneficiar al proiectului menţionat, caută experţi şi personal administrativ/secretariat/asistentă management după cum urmează:

Număr de funcţii disponibile în total: 7

Data de începere: Aprilie 2010


1. Expert implementare financiară, monitorizare, evaluare (cod 01)


Responsabilităţi: Atribuţii de sprijin a echipei de management în planificare, derulare, monitorizare, evaluare, raportare financiară aferente implementării activităţilor proiectului.


Cerinţe generale:

 • Studii superioare economice
 • Expert contabil, autorizat CECCAR
 • Certificat de absolvire curs de management de proiect autorizat CNFPA.


Cerinţe specifice:

 • Experienţă profesională de peste 5 ani în management financiar
 • Experienţă de peste 6 luni ca expert implicat în implementare financiară în cadrul unui proiect strategic FSE, finanţat din POSDRU
 • Evaluator atestat CECCAR
 • Cel puţin o limbă străină de circulaţie europeană.
 • Cunoştiinţe foarte bune în contabilitate naţională.
 • Cunoştiinţe bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
 • Carnet conducere (cat. B).


2. Expert implementare tehnică, monitorizare, evaluare (2 posturi ) (cod 02)


Responsabilităţi: Atribuţii de sprijin a echipei de management în planificare activităţi, monitorizare, evaluare, raportare tehnică, în urma implementării activităţilor proiectului.


Cerinţe generale:

 • Studii superioare economice. Master în administraţie publică sau similar.
 • Certificat absolvire curs de management sau management de proiect, autorizat CNFPA sau cu recunoaştere europeană.


Cerinţe specifice:

 • Experienţă profesională de peste 5 ani în management de proiecte cu finanţare europeană (PHARE sau similar în domeniul ocupării forţei de muncă, incluziunii sociale, dezvoltării resurselor umane sau similar)
 • Experienţă de peste 3 ani în management/organizare/derulare de instruiri organizate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană.
 • Experienţă de peste 3 ani în proiecte/programe ce au vizat pregătirea sistemului de implementare FSE în România.
 • Experienţă de peste 6 luni în implementare tehnică/monitorizare în cadrul unui proiect strategic FSE, finanţat din POSDRU.
 • Cunoştinţe foarte bune despre sistemul de management şi implementare a POSDRU în România.
 • 2 limbi străine de circulaţie europeană (engleză obligatoriu)
 • Cunoştinţe foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.
 • Cunoştiinţe de bază în programare baze de date şi web-design.
 • Carnet conducere (cat. B).


3. Asistenţi implementare tehnică/financiară (3 posturi) (cod 03):


Responsabilităţi: Atribuţii de sprijin administrativ şi logistic a echipei de monitorizare şi control (experţii de implementare tehnică şi financiară) în monitorizarea, evaluarea, raportarea tehnică, în urma implementarii activităţilor proiectului.


Cerinţe generale:

 • Studii superioare economice, absolvent master sau masterand în domeniul managementului proiectelor sau alt master în domeniul economic/financiar/contabil/ audit.
 • Formator certificat CNFPA.


Cerinţe specifice:

 • Experienţă profesională de până la 3 ani în derulare operaţiuni financiar/contabile/audit/ asistenţă
 • Cel puţin o limbă străină de circulaţie europeană (de preferat engleza)
 • Cunoştiinţe în asistenţă/secretariat
 • Cunoştiinţe foarte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
 • Carnet conducere (cat. B).
 • Experienţe sau cunoştiinţe privind sistemul de implementare a proiectelor FSE, finanţate din PSODRU.
 • Experienţă de cel puţin 6 luni în implementare/monitorizare tehnică/financiară în cadrul unui proiect strategic FSE, finanţat din POSDRU.


4. Expert coordonare/monitorizare achiziţii publice derulate în cadrul proiectului (cod 04).


Cerinţe generale:

 • Studii superioare în Management-Marketing.
 • Certificat absolvire curs de management în turism (sau similar), autorizat CNFPA sau cu recunoaştere europeană.
 • Formator certificat CNFPA.


Cerinţe specifice:

 • Experienţă profesională de peste 5 ani în management/marketing, licitaţii, achiziţii, derulare contracte.
 • Cunoştinţe foarte bune privind aplicarea OUG 34 în cadrul proiectelor implementate în cadrul POSDRU în România.
 • Cunoştiinţe privind cadrul implementării FSE prin intermediul POSDRU în România.
 • Cunoştiinţe utilizare SEAP.
 • Experienţă cel puţin 6 luni în coordonare/derulare achiziţii publice în cadrul unui proiect strategic FSE, finanţat din POSDRU.
 • 2 limbi străine de circulaţie europeană (de preferat engleză, germană)
 • Cunoştinţe foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.
 • Carnet conducere (cel puţin cat. B).


Vă rugăm să trimiteţi CV-urile dumneavoastră pâna pe data de 12.04.2010, la următoarea adresă: Str. George Enescu nr. 27-29, et. 4. camera 17, sector 1, Bucureşti sau următoarea adresa de email: office@unimed.ro

Vă rugăm să specficaţi codul poziţiei pentru care aplicaţi!

Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate prin e-mail în vederea susţinerii unui interviu şi a unui test grilă. Documentaţia ce va sta la baza testului se găseşte pe site-ul AMPOSDRU la adresa: http://www.fseromania.ro/index.php, accesând meniurile: “Documente/Legislaţie”, “Cerere de Propuneri de Proiecte” şi “Implementare Proiecte”.


Informaţii suplimentare:


Termen limită de depunere a CV-urilor: 12.04.2010, orele 12.00


Termen prevăzut pentru interviuri cu persoanele selectate: 14.04.2010 (între orele 10.00 – 15.00)


CV-urile vor fi transmise în format PHARE sau EUROPASS!


Persoanele selectate vor fi informate telefonic sau prin e-mail asupra locaţiei în care se vor derula interviurile, până cel târziu în data de 13.04.2010, orele 14.00.


Data publicării anunţului: 08.04.2010

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie: 1.4 „Calitate în Formarea Profesională Continuă”

Titlul proiectului: SOMEDIU – Dezvoltarea Capacităţii Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului în sprijinul îmbunătăţirii calităţii formării profesionale continue din România

Cod Contract: POSDRU/79/1.4/S/53587

Beneficiar: Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului – UNIMED

Locaţie: România, regiunile: Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest

Sediul solicitantului: Bucureşti

ANUNŢ ANGAJĂRI
SOMEDIU

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului - UNIMED

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI