“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. GALERIE FOTO PRO MEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO SOMEDIU. CSFPM. Proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. NEWSLETTER SOMEDIU. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. ECOEVALIND. Prezentare. ACHIZIŢII
Achiziţii UNIMED
Despre noi Despre noi SOMEDIU

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului - UNIMED

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

societăţii bazate pe cunoaştere”


Domeniul major de intervenţie: 1.4 „Calitate în Formarea Profesională Continuă”


Titlul proiectului: SOMEDIU – Dezvoltarea Capacităţii Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului în sprijinul îmbunătăţirii calităţii formării profesionale continue din România


Cod Contract: POSDRU/79/1.4/S/53587


Beneficiar: Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului – UNIMED


ANUNŢ ACHIZIŢIE 4

ACHIZIŢIE SALĂ SEMINAR


Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului, cu sediul în Bucuresti, organizează pe data de 26.08.2010 concurs de oferte pentru achiziţia de servicii închiriere sală pentru Seminarul naţional de informare/conştientizare privind flexibilitatea forţei de muncă şi formarea profesională bazată pe rezultate în cadrul proiectului mai sus numit.

Fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/79/1.4/S/53587.

Fişa de date a achiziţiei se poate obtine fax sau e-mail.

Informaţii suplimentare unimed@unimed.ro, sau la tel./fax: 021 335 1360.


Dată anunţ:19.08.2010


DOCUMENTAŢIE .PDF

Cerere ofertă


Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a de transmite o ofertă pentru închirierea unei săli în vederea organizării Seminarului naţional de informare/conştientizare privind flexibilitatea forţei de muncă şi formarea profesională bazată pe rezultate în cadrul proiectului “SOMEDIU – Dezvoltarea Capacităţii Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului în sprijinul îmbunătăţirii calităţii formării profesionale continue din România

Cod Contract: POSDRU/79/1.4/S/53587, cu următoarele dotări:


Ecran de proiecţie,

Flipchart,

Videoproiector,

Microfoane fixe/mobile,

Internet wireless


Data: 30-31.08.2010

Durata: 8 ore

Număr estimat de participanţi: 80


Servicii catering:

Pauză de cafea pentru 80 participanţi

Pauză de masă pentru 80 participanţi


Termen estimat de plată: maxim 100 zile.


Ofertele trebuie timise la nr. de fax: 021-335 1360 până la data de 25.08.2010

Menţionăm că metoda de evaluare este preţul cel mai scăzut, iar sursa de finanţare este asigurată din bugetul proiectului „SOMEDIU – Dezvoltarea Capacităţii Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului în sprijinul îmbunătăţirii calităţii formării profesionale continue din România

Cod Contract: POSDRU/79/1.4/S/53587


Persoana de contact:  Alice Matulea

tel/fax 021.335.13.60

mobil 0724.023.395

e-mail: unimed@unimed.ro sau alice.matulea@gmail.com

PREŞEDINTE

GABRIEL LASLU


DOCUMENTAŢIE OFERTANŢI .PDF
MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI