“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. GALERIE FOTO PRO MEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO SOMEDIU. CSFPM. Proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. NEWSLETTER SOMEDIU. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. ECOEVALIND. Prezentare. ACTIVITĂŢI
Despre noi UNIMED

ACTIVITĂŢI

OBSERVAŢII

Managementul proiectului  

UNIMED

Coordonarea şi monitorizarea proiectului, în vederea evaluării indicatorilor şi a rezultatelor proiectului (inclusiv coordonarea şi controlul activităţilor de achiziţii publice, audit etc).  

UNIMED

Achiziţii publice (Elaborare documentaţie de achiziţii publice; Lansare licitaţie publică; Evaluare oferte şi contractare bunuri, lucrări şi servicii, inclusiv audit).

UNIMED

Activităţi de promovare a proiectului şi diseminare informaţii din sector

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCE

Elaborare/actualizare web site cu rezultatele din proiect şi vizibilitatea finanţatorului pe mai multe  site-uri cu profil fonduri europene din România (subcontractată).

UNIMED

Elaborarea şi întreţinerea unei reţele on-line pentru membrii comitetului sectorial, pentru schimb şi diseminare de informaţii şi transfer de bune practici (subcontractată).  

UNIMED

EUROLINK

Editare şi transmitere lunară a unui News-letter al Comitetului Sectorial, în format electronic cu informaţii privind standardele ocupaţionale, formarea şi evaluarea competenţelor profesionale în sector, precum şi alte informaţii cu privire la aspecte importante din sector.  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Eveniment de diseminare a rezultatelor intermediare obţinute prin proiect.  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCE

Sprijin acordat Comitetului Sectorial, (în vederea consolidării capacităţii membrilor/ reprezentanţilor de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC) prin crearea unui Centru de Resurse al Comitetului Sectorial, care va pune la dispoziţia factorilor interesaţi informaţii cu privire la standardele ocupaţionale din sector, la resurse umane specializate în formarea şi/sau evaluarea de competenţe profesionale pentru ocupaţii din sector precum şi alte tipuri de specialişti din domeniu

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK


Bază de date cu specialişti în elaborarea standardelor ocupaţionale pe domenii  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Bază de date cu Standardele ocupaţionale din sector

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Bază de date formatori în domeniu

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Bază de date cu evaluatori de competenţe în domeniu – formaţi/ autorizaţi  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Instruirea  specialiştilor pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, prin stagii (vizite) de studiu la partenerii din Anglia şi Grecia şi prin organizarea de ateliere de lucru pentru experţii sectoriali  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCE

Pregătire a 2 stagii (vizite) de studiu la partener UE – Grecia, pentru experţii sectoriali, în domeniul ocupaţiilor din sector şi a sistemului de validare a competenţelor pentru sector    

UNIMED  

EUROLINK

ANCE

Derulare stagii (vizite) de lucru pentru specialiştii din sector, în domeniul ocupaţiilor din sector şi a sistemului de validare a competenţelor pentru sector – la partenerul din Grecia    

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

ANCE

Atelier de lucru in vederea definitivării formării specialiştilor, membrii ai Comitetului Sectorial în vederea pregătirii pentru elaborarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate - schimb de experienţă cu privire la rezultatele obţinute în urma instruirilor din vizitele de lucru    

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

Elaboarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate în domeniul protecţiei mediului

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

SQA

Organizarea grupului de lucru pentru elaborarea  a 10 standarde, pe domenii/specialităţi, în sectorul protecţiei mediului

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

Elaborarea analizelor ocupaţionale pentru cele 10 standarde ocupaţionale  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

Verificarea celor 10 analize ocupaţionale de către specialişti, Comitetul Sectorial şi de către CNFPA

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

SQA

Validarea celor 10 analize ocupaţionale de către Comitetul Sectorial şi de către CNFPA

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

 Elaborarea  a 10 standarde ocupaţionale

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

SQA

Activităţi anul 2 al desfăşurării proiectului

ACTIVITĂŢI

OBSERVAŢII

Managementul proiectului  

UNIMED

Coordonarea şi monitorizarea proiectului, în vederea evaluării indicatorilor şi a rezultatelor proiectului (inclusiv coordonarea şi controlul activităţilor de achiziţii publice, audit etc).  

UNIMED

Achiziţii publice (Elaborare documentaţie de achiziţii publice; Lansare licitaţie publică; Evaluare oferte şi contractare bunuri, lucrări şi servicii, inclusiv audit).

UNIMED

Evaluarea finală a rezultatelor tehnice şi financiare ale proiectului.  

UNIMED

Activităţi de promovare a proiectului şi diseminare informaţii din sector

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCE

Elaborare/actualizare web site cu rezultatele din proiect şi vizibilitatea finanţatorului pe mai multe  site-uri cu profil fonduri europene din România (subcontractată).

UNIMED

Elaborarea şi întreţinerea unei reţele on-line pentru membrii comitetului sectorial, pentru schimb şi diseminare de informaţii şi transfer de bune practici (subcontractată).  

UNIMED

EUROLINK

Editare şi transmitere lunară a unui News-letter al Comitetului Sectorial, în format electronic cu informaţii privind standardele ocupaţionale, formarea şi evaluarea competenţelor profesionale în sector, precum şi alte informaţii cu privire la aspecte importante din sector.  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Conferinţă naţională finală pentru diseminarea rezultatelor proiectului   

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCE

Sprijin acordat Comitetului Sectorial, (în vederea consolidării capacităţii membrilor/ reprezentanţilor de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC) prin crearea unui Centru de Resurse al Comitetului Sectorial, care va pune la dispoziţia factorilor interesaţi informaţii cu privire la standardele ocupaţionale din sector, la resurse umane specializate în formarea şi/sau evaluarea de competenţe profesionale pentru ocupaţii din sector precum şi alte tipuri de specialişti din domeniu

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK


Bază de date cu specialişti în elaborarea standardelor ocupaţionale pe domenii  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Bază de date cu Standardele ocupaţionale din sector

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Bază de date formatori în domeniu

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Bază de date cu evaluatori de competenţe în domeniu – formaţi/ autorizaţi  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Elaboarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate în domeniul protecţiei mediului

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

SQA

Elaborarea  a 10 standarde ocupaţionale

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

Elaborarea calificărilor asociate celor 10 standarde ocupaţionale elaborate

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

Verificarea celor 10 standarde ocupaţionale şi a calificărilor asociate, tehnică, metodologică  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

SQA

Validarea celor 10 standarde ocupaţionale şi a calificărilor asociate de către Comitetul Sectorial

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

Verificarea metodologică, aprobarea celor 10 standarde ocupaţionale şi a calificărilor asociate de către instituţia abilitată

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

Validarea metodologică a cel puţin 5 standarde ocupaţionale de către CNFPA

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

Activităţi anul 3 al desfăşurării proiectului
Despre noi Activităţi anul 1 al desfăşurării proiectului
SOMEDIU

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului - UNIMED

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI