“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. ECOEVALIND. Prezentare. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru resurse. UNIMED. Adresă. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. UNIMED
CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse. PREZENTARE PROIECT

Memorandum-ul privind învăţarea permanentă şi procesele de consultare iniţiate pe tema învăţării permanente de către Uniunea Europeană din ultimii ani sprijină învăţarea bazată pe competenţe şi subliniază necesitatea unei schimbări fundamentale în înţelegerea învăţării ca bază a educaţiei pe parcursul întregii vieţi: recunoaşterea egală a învăţării dobândite în diferite contexte, precum şi validarea învăţării dobândite în contexte non-formale şi informate.

Reprezentanţii organizaţiilor din CSFPM – Comitetul Sectorial de Formare Profesională din domeniul Protecţiei Mediului vor fi instruiţi având în vedere Procedurile şi Metodologia de validare a Instrumentelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale.

Despre noi UNIMED
Obiectivul general al proiectului se referă la asigurarea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul protecţia mediului,  prin dezvoltarea şi autorizarea unul centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute în alt context decât cel formal conform cerinţelor pieţei muncii.
Consideraţii generale

PRO MEDIU este un proiect care continuă proiectele dezvoltate anterior de CSFPM, când au fost elaborate şi validate 19 Standarde Ocupaţionale.

Prin activităţile proiectului PRO MEDIU se asigură sprijin pentru Comitetului Sectorial de Formare Profesională în domeniul Protecţia Mediului - CSFPM şi membrilor acestora, prin recunoasterea competenţelor pentru ocupaţii necesare pe piaţa muncii din domeniul protecţiei mediului.

CSFPM – Comitetul Sectorial de Formare Profesională din domeniul Protecţiei Mediului este o structură de dialog social, format prin acordul de asociere a organizaţiilor patronale şi cele sindicale din sector, alături de care participă asociaţii profesionale, organizaţii şi instituţii ale statului din cadrul Ministerului Mediului, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi ai Ministerului Mediului.

„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
PRO MEDIU

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Asociatia Patronală a Producătorilor

şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului UNIMED

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro şi http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm