“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. GALERIE FOTO PRO MEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. ECOEVALIND. Prezentare. Membri fondatori. GALERIE FOTO SOMEDIU. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. CSFPM. Proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. UNIMED. Adresă. NEWSLETTER SOMEDIU. Brosura de prezentare. Brosura Ecoevalind verde var 3.pdf

Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie - ECOEVALIND, a fost fondată ca urmare a unui program de formare profesională, desfăşurat de UNIMED în colaborare cu alte instituţii de stat şi organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului. Programul este finanţat prin proiectul CNEAIR de CIPE România cu fonduri asigurate de USAID.

ECOEVALIND este o organizaţie profesional - ştiinţifică neguvernamentală, independentă, non-profit, cu personalitate juridical, cu sediul în ROMÂNIA, BUCUREŞTI, str. George Enescu nr. 27-29, sector 1.

Scopul asociaţiei îl reprezintă iniţierea şi promovarea acţiunilor şi proiectelor care contribuie la prevenirea, evaluarea, urmărirea şi combaterea efectelor negative asupra mediului, al activităţilor desfăşurate în domeniul industriei şi al mediului urban.

De asemenea, scopul asociaţiei îl constituie şi sprijinirea, informarea, instruirea şi asistarea tuturor operatorilor industriali pentru implementarea sistemelor de management de mediu.

Membrii asociaţiei sunt persoane fizice care au atestată calitatea de evaluator şi auditor de mediu, dar şi persoane juridice care au cel puţin un evaluator şi auditor de mediu angajat.

Asociaţia este structurată pe două nivele organizatorice: nivel central şi nivel filiale.

Adunarea generală a asociaţilor este organul decizional al asociaţiei, iar Consiliu Director asigură conducerea asociaţiei. Consiliul Director are în componenţă şapte membri: Preşedinte, 6 vicepreşedinţi şi un trezorerier.

Asociaţia funcţionează în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară.

În acest moment asociaţia are 89 membri - evaluatori şi auditori de mediu pentru industrie, din toate judeţele ţării.

În cadrul asociaţiei, actvitatea este structurată în şase departamente:

Pentru realizarea obiectivelor sale, asociaţia iniţiază cursuri de formare profesională, iniţiază şi sprijină producţia autohtonă de echipamente anti-poluante şi aparatură de măsură şi control, organizează manifestări ştiinţifice în domeniu, organizează sau participă la conferinţe, seminarii, colocvii pe plan intern sau internaţional, cu tematici din domeniu. Un rol important îşi asumă asociaţia în activitatea de adoptare şi implementare a acqius-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului. De asemenea, realizarea de contacte cu organizaţii similare din ţări ale Uniunii Europene,  organizaţii din Statele Unite, din ţări candidate sau alte state, sunt preocupări prioritare.

Pentru o mai bună înţelegere a activităţii noastre, vizitaţi site-ul nostru 
www.ecoevalind.org.ro
Despre noi UNIMED
Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor 
de Mediu din Industrie
ECOEVALIND
PREZENTARE