“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. ECOEVALIND. Prezentare. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru resurse. UNIMED. Adresă. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. UNIMED
CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse.

Încă de la înfiinţare, Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului  CSFPM a fost implicat în activităţi desfăşurate în cadrul Consiliului Naţional de Formare Profesională pentru Adulţi şi a participat în proiecte derulate în cadrul programului PHARE 2004-2005, desemnând specialişti pentru a fi instruiţi şi pentru a deveni experţi în elaborarea de standarde ocupaţionale.

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului                                                

Investeşte în

OAMENI

Consiliul Naţional de 
Formare Profesională 
a Adulţilor

De asemenea, în perioada 2007-2008, este implicat într-un proiect în cadrul unui program internaţional în care s-au efectuat vizite de informare şi s-au desfăşurat activităţi de instruire a unor specialişti privind elaborarea de standarde ocupaţionale şi elaborare de curricula pentru formarea profesională continuă. Experţii desemnaţi pentru a elabora standarde ocupaţionale şi calificări au elaborat şi depus deja un număr de analize ocupaţionale şi standarde ocupaţionale în anul 2008.

CSFPM a fost de asemenea implicat în diverse proiecte relaţionate cu asigurarea calităţii în FPC şi dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor. CSFPM beneficiază de sprijinul membrilor săi, entităţi şi organizaţii cu experienţă îndelungată în domeniul abordat şi a managementului proiectelor cu finanţare externă. ( ex.: PHARE – Dezvoltarea resurselor umane, Leonardo da Vinci, FP5).

Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului - CSFPM este promotor al proiectului strategic cu titlul “PROCOMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”, proiect finanţat de Fondul Social European şi de Guvernul României, în Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Parteneri în derularea proiectului sunt Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND, Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND, societatea Eurolink Consultants, Autoritatea Scoţiana pentru Calificări – SQA şi Athens Network of Collaborating Experts – ANCE.

Prezentare CNFPA
CNFPA.pdf Despre noi UNIMED


Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

Str. George Enescu Nr. 27-29 Sector 1 Bucureşti

Tel. / Fax: 021-313 6166 / 021-335 1360

e-mail: unimed@unimed.ro

Date de contact
CSFPM