“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru de resurse. ECOEVALIND. Prezentare. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse.


ANUNŢ DEPLASARE ÎN SCOŢIA

CERERE DE OFERTĂ PDF


COMITETUL SECTORIAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, cu sediul în Bucureşti, organizează pe data de 24.03.2010 concurs de oferte pentru achiziţia de servicii de transport şi cazare cod CPV 63511000, pentru o delegaţie de 18 persoane 5 zile în Scoţia, având ca scop o vizită de studiu în vederea transferului şi diseminării bunelor practici existente din cadrul proiectului mai sus numit.


Bugetul alocat: 82980 lei fărăTVA, fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/58/51.4/S/32519.

Fişa de date a achiziţei se poate obţne prin fax sau e-mail.

Informaţii suplimentare: unimed@unimed.ro, sau tel./fax: 0213351360.


Dată anunţ: 15.03.2010ANUNŢ SALĂ SEMINAR

CERERE OFERTĂ PDF


COMITETUL SECTORIAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, cu sediul în Bucureşti, organizează pe data de 08.04.2010 concurs de oferte pentru achiziţia de servicii închiriere sală pentru  "Seminar transfer de bune practici şi experienţe în vederea realizării de studii, cercetări şi analize privind îmbunătăţirea formării profesionale continue în cadrul sectorului protecţia mediului" în cadrul proiectului mai sus numit.


Bugetul alocat: 1050 lei fără TVA, fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/58/51.4/S/32519.

Fişa de date a achiziţiei se poate obţine prin fax sau e-mail.

Informaţii suplimentare: unimed@unimed.ro sau tel./fax: 0213351360.


Dată anunţ:  01.04.2010ANUNŢ CATERING SEMINAR APRILIE

CERERE OFERTĂ PDF


COMITETUL SECTORIAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, cu sediul în Bucureşti, organizează pe data de 08.04.2010 concurs de oferte pentru achiziţia de servicii catering pentru 60 de persoane/zi, pentru organizarea "Seminar transfer de bune practici şi experienţe în vederea realizării de studii, cercetări şi analize privind îmbunătăţirea formării profesionale continue în cadrul sectorului protecţia mediului"  din data de 26 aprilie 2010 din cadrul proiectului mai sus numit.


Bugetul alocat: 1600 lei fără TVA, fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/58/51.4/S/32519.

Fişa de date a achiziţiei se poate obţine prin fax sau e-mail.

Informaţii suplimentare: unimed@unimed.ro sau tel./fax: 0213136166.


Dată anunţ: 01.04.2010ANUNŢ MOBILIER

CERERE OFERTĂ PDF


COMITETUL SECTORIAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, cu sediul în Bucureşti, organizează pe data de 16.01.2012 concurs de oferte pentru achiziţia mobilier de birou cod CPV 36121000-5.

Bugetul alocat: 20100 lei ffără  TVA, fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/58/51.4/S/32519.

Fişa de date a achiziţiei se poate obţine prin fax sau e-mail.

Informaţii suplimentare: unimed@unimed.ro, sau tel./fax: 0213351360.


Dată anunţ: 06.01.2012ANUNŢ APARATURĂ ŞI ECHIPAMENTE

CERERE OFERTĂ PDF


COMITETUL SECTORIAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, cu sediul în Bucureşti, organizează pe data de 23.01.2012 concurs de oferte pentru achiziţia de aparatură şi echipamente, cod cpv: 30195913-5,  38652120-7, 38653400-1, 30232110-8.


Bugetul alocat: 19500 lei fără TVA, fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/58/51.4/S/32519.

Fişa de date a achiziţiei se poate obţine prin fax sau e-mail.

Informaţii suplimentare: unimed@unimed.ro, sau tel./fax: 0213351360.


Dată anunţ: 09.01.2012ANUNŢ SISTEM VIDEOCONFERINŢĂ

CERERE OFERTĂ PDF


CCOMITETUL SECTORIAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULU, cu sediul în Bucureşti, organizează pe data  23.01.2012 concurs de oferte pentru achiziţia de Sistem Videoconferinţă 32232000-8

Bugetul alocat: 18500 lei fara TVA, fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/58/51.4/S/32519.

Fişa de date a achiziţiei se poate obţine prin fax sau e-mail.

Informaţii suplimentare: unimed@unimed.ro, sau tel./fax: 0213351360.


Dată anunţ: 09.01.2012ACHIZIŢII PROIECT
Despre noi UNIMED
Despre noi

[înapoi]

PROCOMPETENT!

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului - CSFPM                                                

„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro şi http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională

în domeniul

Protecţiei Mediului

CSFPM   

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 1 - “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.4 - “Calitate în Formarea profesională Continuă”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/58/1.4/S/32519

Titlul proiectului: Procompetent!Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă

Beneficiar: Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului CSFPM