“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. ECOEVALIND. Prezentare. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru resurse. UNIMED. Adresă. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. UNIMED
CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse.


Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului - UNIMED a participat activ în cadrul Programului de asistenţă pentru asociaţiile de afaceri, desfăşurat de Centrul Internaţional pentru Intreprindere Privată - CIPE, finanţat de USAID.

În cadrul acestui program UNIMED a beneficiat de programe de instruire, consultanţă americană în dezvoltarea asociaţiei de afaceri prin dl. Ernst Bolduc, dar şi de un mic grant pentru înfiinţarea Centrului Naţional al Evaluatorilor şi Auditorilor de Mediu din Industrie - CNEAIR.

UNIMED şi-a propus ca în cadrul acestui centru să se constituie şi să se actualizeze două baze de date, una cu evaluatorii şi auditorii de mediu pentru industrie -  atestaţi -  şi o alta cu problemele de mediu din industria naţională. Aceste baze de date vor documenta desfăşurarea activităţilor pentru asociaţia patronală UNIMED şi pentru asociaţia profesională ECOEVALIND, în care s-au organizat evaluatorii şi auditorii de mediu.De asemenea CNEAIR va asigura informaţia necesară şi legatura cu alte organizaţii similare internaţionale.

În anul 2003 vor apărea pe pagina web a UNIMED semnale despre modul de contactare a centrului şi scurte informaţii despre serviciile pe care acesta le oferă.
Modul de lucru cu beneficiarii de servicii va consta în trimiterea mesajelor de intenţie pe e-mail la una din adresele de contact şi apoi contactarea pe e-mail, fax sau telefon din partea centrului. Angajarea lucrărilor se va desfăşura după procedurile obişnuite.
Specialiştii nominalizaţi, din baza de date a centrului vor putea desfăşura activităţi de:

  • Asistenţă în introducerea sistemelor de management de mediu sau certificarea intreprinderilor;
  • Efectuare de studii, lucrări şi cercetări de profil, inclusiv baze de date;
  • Organizarea de manifestări ştiinţifice, conferinţe, colocvii, seminarii etc. cu tematici în domeniul protecţiei mediului sau conexe;
  • Organizarea unor programe de instruire;
  • Asigurarea editării publicaţiilor de specialitate;
  • Iniţierea unor acţiuni de educatie civică în probleme specifice protecţiei mediului;
  • Realizarea unui fond documentar şi de informare despre politicile şi cerinţele de mediu ale UE în vederea aderării, dar şi pentru realizările naţionale şi ale altor ţări candidate în procesul de conformare.Tot în 2003 va apărea primul catalog al auditorilor şi evaluatorilor de mediu pentru industrie.

PREZENTARE PROIECT
FROM THE AMERICAN PEOPLE
Despre noi UNIMED