“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. ECOEVALIND. Prezentare. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru resurse. UNIMED. Adresă. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED.  CENTRU DE RESURSE

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAȚIONALE

Șos. Giurgiului Nr.14

040651, Sector 4, București

Telefon:

0314170773

Fax:

0213358413

Mobil:

0722204112

0722670943

Centrul de Resurse înființat și dezvoltat de UNIMED în cadrul proiectului SOMEDIU este un instrument complex de informare și furnizare de consultanță specializată, construit pe o platformă informatică dedicată, pentru specialiștii în domeniul protecției mediului și pentru toate categoriile de factori interesați care sunt angrenați în, și / sau interesați de implementrea unor sisteme coerente, de calitate și eficiente pentru formarea profesională continuă și evaluarea de competențe profesionale a resursei umane care activează în sector.

Centrul de Resurse, înființat de UNIMED, nu este un simplă arhivă ordonată de baze de date cu informații utile specialiștilor din sector ci este, prin implicarea activă a specialiștilor UNIMED în organizarea și administrarea funcționării acestuia, un pol de coagulare a Know How –ului din sector care va sta la baza coordonării activităților de FPC și va oferi sprijin de specialitate la nivel național asigurînd informarea, conștientizarea, instruirea și motivarea resursei umane și a tuturor părților interesate pentru crearea culturii sociale de mediu precum și promovarea oportunităților de formare și integrare pe piața muncii în sectorul protectiei mediului. Centrul de resurse constituie totodată o platformă de dialog permanent între specialiștii din domeniul protecției mediului oferind un cadru organizat pentru promovarea unui dialog deschis și continuu cu companiile din sector, autoritățile publice, organizațiile guvernamentale, mass-media și alte părți interesate pe probleme de mediu, contribuind la adoptarea unui sistem unitar de pregătire, formare și evaluare a personalului în acest sector, la nivel național, corelat cu tendințele europene și internaționale.

UNIMED, prin înființarea acestui Centru de Resurse, contribuie efectiv la îmbunătățirea calității FPC în sector la nivel național și, consecutiv, prin competențele profesionale ce vor fi dobîndite pe aceste baze de  RU care activează în cadrul companiilor din sector, contribuie la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și prevenirea poluării de către activitățile pe care le desfășoară aceste companii.  

Centrul de Resurse pune la dispoziția factorilor interesați informații cu privire la standardele ocupaționale din sector, la resursele umane specializate în formarea și/sau evaluarea de competențe profesionale pentru ocupații de mediu din sector, precum și cu privire la alte tipuri de specialiști din domeniu.

Centrul de Resurse are ca obiectiv principal consolidarea capacității firmelor, organizațiilor și specialiștilor care activează în domeniul protecției mediului de a se implica activ în asigurarea calității în formarea profesională continuă și în identificarea de noi oportunități de incluziune pe piața muncii.

Mai multe standarde ocupaționale în domeniul protecției mediului înseamna mai mulți specialiști pregătiți corespunzător și mai multă calitate în domeniul protecției mediului.

Structura funcțională a Centrului de Resurse dezvoltat de UNIMED este dedicată misiunii și obiectivelor asumate pentru îmbunătățirea sistemelor de FPC și evaluare de competențe profesionale pentru RU din sector și cuprinde următoarele componente integrate în platforma informațională a Centrului de Resurse:

Câteva aspecte tehnice privind funcționarea componentelor platformei informatice a Centrului de Resurse:

1. REȚEA ONLINE

Specialiștii de mediu înregistrați ca utilizatori autorizați ai rețelei online pot accesa următoarele fișiere, localizate pe serverul UNIMED, unde este hostată platforma informatică construită pentru Centrul de Resurse:

1.1 UNIMED Public Library – conţine documente de interes comun specialiștilor din domeniul protecției mediului. Folderul este accesibil tuturor utilizatorilor înregistrați ai rețelei. Documentele din Public Library pot fi citite/ download-ate dar nu pot fi şterse de către utilizatori. Din motive de securitate, doar administratorul UNIMED poate pune documente în Public Library

1.2  UNIMED Transfer Library – este un folder pus la dispoziţia tuturor utilizatorilor pentru interschimb de documente. Toţi utilizatorii pot citi/scrie/downloada/şterge documente în acest folder.

 

2. BAZE DE DATE

În cadrul proiectului SOMEDIU, înfiinţarea, dotarea şi organizarea Centrului de Resurse de către UNIMED, are ca scop coordonarea întregii activităţi în domeniu şi oferă sprijin de specialitate la nivel naţional specialiştilor în domeniul protecția mediului.

Centrul de Resurse are dotarea tehnică şi infrastructura hardware şi software corespunzătoare pentru a permite stocarea, gestionarea şi accesarea controlată a următoarelor baze de date:

2.1. Bază de date cu specialişti în elaborarea standardelor ocupaţionale pe domenii.

2.2. Baza de date cu Standardele ocupaţionale din sector

2.3. Baza de date cu formatori în domeniu

2.4. Baza de date cu evaluatori de competenţe în domeniu formaţi/autorizaţi

Premize funcţionale: Proiectarea și configurarea bazelor de date s-a făcut de către specialiștii UNIMED folosindu-se software pentru baze de date licenţiat, SQL. Bazele de date sunt stocatei stocate pe serverul UNIMED dedicat Centrului de Resurse, accesul la bazele de date se va face local sau remote (de la distanţă), și este asigurată securitatea bazelor de date la nivel local, prin acces partajat la informaţiile din bazele de date - în funcţie de drepturile utilizatorilor.

Integritatea bazelor de date se asigură prin backup automat la intervale regulate pe dispozitivele de backup special alocate acestei sarcini.

Caracteristici ale bazelor de date: tabele, acces, backup

 fiecare bază de date este stocată în tabele specifice

 tabela de utilizatori este folosită unitar pentru accesarea celor 4 baze de date.

 accesul la bazele de date se poate face: local din sediul CR și remote de pe site-ul UNIMED

 bazele de date sunt și vor fi salvate periodic pe hardurile externe de rețea din arhitectura proiectată și implementată de UNIMED pentru Centrul de Resurse

 disponibilitate 24/7

3. FORUM. DISCUȚII PE TEME DE MEDIU

Forumul specialiștilor de mediu înființat de UNIMED pe platforma Centrului de Resurse este un instrument de dialog specializat prin care se promovează crearea unei comunităţi care să dezbată aspecte legate de mediu, în principal legate de experţi, traineri, evaluatori, standarde ocupaţionale.

Înscrierea în comunitatea ”specialiștilor de mediu afiliați Centrului de Resurse” se va face pe baza unui forumular foarte simplu şi succint. Nu este obligatoriu ca utilizatorii bazelor de date să fie şi membri în forum.

4. HELP DESK

În cadrul Centrului de Resurse, a demarat implementarea unui Help Desk, oficiu de informare și consiliere directă asigurat de către experții UNIMED, prin intermediul căruia Centrul de Resurse va fi în contact cu factorii interesați, venind în sprijinul acestora cu informaţiile particularizate pe care le deţine, cu asistență de specialitate și Knowhow pentru acțiunile specializate ale experților de mediu care sunt implicați în formarea profesională continuă sau/și în evaluarea de competențe profesionale.

În vederea sustenabilităţii proiectului, funcţionarea efectivă a acestui Help Desk va începe odată cu finalizarea proiectului şi va continua la nivel național în domeniul protecției mediului şi după încheierea proiectului.

Despre noi PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED.