“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru de resurse. ECOEVALIND. Prezentare. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse.


Anunţ nr. 1


Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului, în calitate de beneficiar al proiectului menţionat, caută experţi şi personal administrativ/secretariat/asistentă management după cum urmează:


Număr de funcţii disponibile în total: 1


Data de începere : Octombrie 2009


1. Expert responsabil financiar (cod 01)


Responsabilităţi: Atribuţii de management financiar, monitorizare, evaluare, raportare financiară, în contextul implementării activităţilor proiectului.

Cerinţe generale:

-  Studii superioare economice

-  Expert contabil, autorizat CECCAR

-  Certificat de absolvire curs de management de proiect autorizat CNFPA.

Cerinţe specifice:

-  Experienţă profesionalaăde peste 5 ani în management financiar

-  Experienţă de peste 6 luni ca expert implicat în implementare financiară în cadrul unui proiect  

   strategic FSE, finanţat din POSDRU

-  Evaluator atestat CECCAR

-  Cel puţin o limbă străină de circulaţie europeană.

-  Cunoştiinţe foarte bune în contabilitate naţională.

-  Cunoştiinţe bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.

-  Carnet conducere (cat. B).

Durată contract: pe durată determinată (36 luni)


Vă rugăm să trimiteţi CV-urile dvs. până pe data de 8 octombrie 2009, la urmatoarea adresă de e-mail: mailto:unimed@unimed.ro


În subiectul mesajului vă rugăm să menţionaţi codul poziţiei pentru care aplicaţi!


Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate prin e-mail în vederea susţinerii unui interviu şi a unui test grilă. Documentaţia ce va sta la baza testului se găseste pe site-ul AMPOSDRU la adresa: http://www.fseromania.ro/index.php, accesând meniurile: “Documente/Legislatie”, “Cerere de Propuneri de Proiecte” şi “Implementare Proiecte” .


Informaţii suplimentare:


Termen limită de depunere a CV-urilor: 8 octombrie 2009, orele 12.00


Termen prevăzut pentru interviuri cu persoanele selectate: 9 octombrie 2009 (intre orele 10.00 - 15.00)


CV-urile vor fi transmise în format PHARE sau EUROPASS!


Persoanele selectate vor fi informate prin e-mail asupra locaţiei în care se vor derula interviurile, până cel târziu în data de 10 octombrie 2009, orele 14.00.


Anunţ nr. 2


Puteţi vedea/descărca anunţul în format .pdf de aici


Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului, în calitate de beneficiar al proiectului mentionat, caută experti şi personal administrativ/secretariat/asistentă management după cum urmează:


Număr de funcţii disponibile în total: 5


Data de începere : Octombrie 2009


1. Expert implementare tehnica, monitorizare, evaluare (cod 02)


Responsabilităţi: Atribuţii de sprijin a echipei de management în monitorizare, evaluare, raportare tehnică, în urma implementarii activităţilor proiectului.

Cerinţe generale:

-  Studii superioare economice. Master în administraţie publică sau similar.

-  Certificat absolvire curs de management în protecţia mediului/turism (sau similar), autorizat CNFPA sau cu recunoaştere europeană.

Cerinţe specifice:

-  Experienţă profesională de peste 7 ani în management de proiecte cu finanţare europeană (PHARE sau

    similar în domeniul ocupării forţei de muncă, incluziunii sociale, dezvoltării resurselor umane sau similar)

-  Experienţă de peste 3 ani în management/organizare de instruiri organizate în cadrul proiectelor cu

    finanţare europeană.

-  Experienţă de peste 2 ani în proiecte ce au vizat pregătirea sistemului de implementare FSE în România.

-  Experienţă de peste 6 luni în implementare tehnică/monitorizare în cadrul unui proiect strategic FSE,

    finanţat din POSDRU.

-  Cunoştinţe foarte bune despre sistemul de management şi implementare a POSDRU în România.

-  2 limbi străine de circulaţie europeană (de preferat engleză, germană)

-  Cunoştinţe foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.

-  Cunoştiinţe de baza în programare baze de date şi web-design.

-  Carnet conducere (cat. B).

Durată contract: total 242 ore pe o perioadă de 5,5 luni.


2. Experţi asistenţi (3 posturi) (cod 03):


Responsabilităţi: Atribuţii de sprijin administrativ şi logistic, inclusiv asistenţă acordată echipei de monitorizare şi control (experţii de implementare tehnică şi financiară) în monitorizarea, evaluarea, raportarea tehnică, în contextul implementării activităţilor proiectului.

Cerinţe generale:

-  Studii superioare economice, absolvent master sau masterand în domeniile: management,

    managementului proiectelor sau alt master în domeniul financiar/contabil/audit.

-  Formator certificat CNFPA sau dovada că urmează, la data depunerii candidaturii, un curs de formator,

    autorizat CNFPA.

Cerinţe specifice:

-  Experienţă profesională de până la 3 ani în derulare operaţiuni financiar/contabile/audit şi/sau

    relevanţă pentru proiecte.

-  Cel puţin o limbă străină de circulaţie europeană (de preferat engleza)

-  Cunoştiinţe în asistenţă/secretariat

-  Cunoştiinţe foarte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.

-  Carnet conducere (cat. B).

-  Experienţe sau cunoştiinţe în implementarea/derularea proiectelor FSE, finanţate din PSODRU sunt

   considerate un plus.

Durată contract: total 242 ore pe o perioadă de 5,5 luni.


3. Expert coordonare/monitorizare achiziţii publice derulate în cadrul proiectului (cod 04).


Responsabilităţi: Atribuţii de sprijin în coordonarea derulării achiziţiilor publice în proiect şi a derulării contractelor încheiate în urma procesului de achiziţii.

Cerinţe generale:

-  Studii superioare în Management-Marketing.

-  Certificat absolvire curs de management în protecţia mediului/turism (sau similar), autorizat CNFPA sau

    cu recunoaştere europeană.

-  Formator certificat CNFPA sau dovada că urmează, la data depunerii candidaturii, un curs de formator,

    autorizat CNFPA.

Cerinţe specifice:

-  Experienţă profesională de peste 5 ani în management/marketing, licitaţii, achiziţii, derulare contracte.

-  Cunoştinte foarte bune privind aplicarea OUG 34 în cadrul proiectelor implementate în cadrul POSDRU în

    România.

-  Cunoştiinţe privind cadrul implementării FSE prin intermediul POSDRU în România.

-  Cunoştiinţe utilizare SEAP.

-  2 limbi străine de circulaţie europeană (de preferat engleză, germană)

-  Cunoştinţe foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.

-  Carnet conducere (cel putin cat. B).

Durată contract: total 120 ore pe o perioada de 5 luni.


4. Expert coordonare/monitorizare a implementării activităţilor derulate de parteneri şi coordonare, monitorizare tehnică a activităţilor ce vizează schimb de bune practici cu instituţii similare şi specialiţti din alte state UE. (cod 05).


Responsabilităţi: Atribuţii de sprijin în coordonarea activităţilor derulate de parteneri şi schimb de bune practici din cadrul proiectului.

Cerinţe generale:

-  Studii superioare economice.

-  Master în administraţie publică sau similar.

-  Certificat absolvire curs de management al ciclului de proiect.

Cerinţe specifice:

-  Experienţă profesională de peste 5 ani în management de programe/proiecte cu finanţare europeană (PHARE sau similar în domeniul ocupării forţei de muncă, incluziunii sociale, dezvoltării resurselor umane sau similar)

-  Experienţă de peste 2 ani în management de programe/proiecte ce au vizat pregătirea sistemului de

    implementare FSE în România.

-  Cunoştinţe foarte bune despre sistemul de management şi implementare a POSDRU în România, inclusiv

    reguli de identitate vizuală a proiectelor finanţate din POSDRU.

-  1 limbă străină de circulaţie europeană (de preferat engleză)

-  Cunoştinţe foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.

-  Carnet conducere (cel puţin cat. B).

Durată contract: total 242 ore pe o perioadă de 5,5 luni (cu începere din luna noiembrie).


Vă rugăm să trimiteţi CV-urile dvs. până pe data de 20 octombrie 2009, la următoarea adresă de e-mail: mailto:unimed@unimed.ro


În subiectul mesajului vă rugăm să menţionaţi codul poziţiei pentru care aplicaţi!


Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate prin e-mail în vederea susţinerii unui interviu şi a unui test grilă. Documentaţia ce va sta la baza testului se găseşte pe site-ul AMPOSDRU la adresa: http://www.fseromania.ro/index.php, accesând meniurile: “Documente/Legisla’ie”, “Cerere de Propuneri de Proiecte” şi “Implementare Proiecte” .


Informaţii suplimentare:


Termen limită de depunere a CV-urilor: 20 octombrie 2009, orele 12.00


Termen prevăzut pentru interviuri cu persoanele selectate: 22 octombrie 2009 (între orele 10.00 - 15.00)


CV-urile vor fi transmise în format PHARE sau EUROPASS!


Persoanele selectate vor fi informate prin e-mail asupra locaţiei în care se vor derula interviurile, până cel târziu în data de 21 octombrie 2009, orele 14.00.


UNIMED
Despre noi ANUNŢ ANGAJĂRI
PROCOMPETENT!

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului - CSFPM                                                

„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro şi http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională

în domeniul

Protecţiei Mediului

CSFPM   

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 1 - “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.4 - “Calitate în Formarea profesională Continuă”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/58/1.4/S/32519

Titlul proiectului: Procompetent!Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă

Beneficiar: Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului CSFPM