“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru de resurse. ECOEVALIND. Prezentare. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse. ACTIVITĂŢI
PRO MEDIU
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Asociatia Patronală a Producătorilor

şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului UNIMED

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro şi http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm
Despre noi UNIMED

În cadrul Conferinţei de prezentare a rezultatelor Proiectului din data de 4 februarie 2011 a fost prezentat Centrul de Evaluare a Competenţelor Profesionale PRO MEDIU, centru care crează bazele desfăşurării  activităţii de evaluare şi de certificare a competenţelor profesionale pentru specialiştii din domeniul protecţiei mediului.

Centrul de Evaluare PRO MEDIU  a elaborat documentaţia necesară în confomitate cu cerinţele şi a obţinut autorizarea pentru două ocupaţii: “Auditor de Mediu” şi “Manager al Sistemelor de Management de Mediu”.

Pentru obţinerea unui Certificat de Competenţă, specialiştii care pot dovedi experienţă pentru una dintre aceste ocupaţii, se pot prezenta la sediul Centrului de Evaluare PRO MEDIU pentru a parcurge procesul de evaluare,  în urma căruia să obtină Certificatul de competenţă.

Este cunoscut faptul că sistemul de evaluare a competenţelor profesionale conferă transparență și mobilitate pentru  specialiştii care işi pot dovedi cunoştinţele şi experienţă dobândite în orice context de învățare: formală, informală sau nonformală. Certificarea şi recunoaşterea experienţei specialiştilor conduce la o bună funcţionare a piețelor de muncă sectoriale, europene, naționale și internaţionale.

Angajatorii apreciază pozitiv sistemul de evaluare a competenţelor profesionale, întrucât, dezvoltarea centrelor autorizate de evaluare a competenţelor profesionale oferă încredere şi ajuta la reducerea timpului pe care anagajatorii il alocă pentru activităţile de recrutare şi selecţie a forţei de muncă. Certificatul de Competenţă oferă o garanţie pentru experienţa profesională a deţinătorului, în domeniul şi în ocupaţia pentru care a fost eliberat.

Pentru înfiinţarea Centrului de Evaluare a Competenţelor Profesionale PRO MEDIU, a fost necesară parcurgerea unui drum destul de lung. Selectarea celor două ocupaţii pentru care s-a obţinut autorizarea Centrului PRO MEDIU, a presupus dezvoltarea unui studiu la nivel naţional pentru identificarea a două ocupaţii care să fie prioritare pe piaţa forţei de muncă din sectorul protecţia mediului. Astfel, experţii din proiect, au dezvoltat o analiză ocupaţională la nivel naţional şi au identificat ocupaţii prioritare pentru sectorul protecţia mediului. Aplicând criteriile de selecţie, în final s-a constatat că ocupaţiile “Auditor de Mediu” şi “Manager al Sistemelor de Management de Mediu” sunt ocupaţiile cu un număr mare de specialişti care au nevoie să-şi verifice cunoştinţele şi să-şi demonstreze experienţă profesională, pentru a putea prezenta angajatorilor sau partenerilor de afaceri, Certificatul de Competenţă.

Din studiul realizat de către experţii din proiect, au rezultat cele două ocupaţii pentru care Centrul de Evaluare PRO MEDIU a obţinut autorizarea: “Auditor de Mediu” şi “Manager al Sistemelor de Management de Mediu”.

Odată stabilite aceste ocupaţii, o etapă importantă a fost organizarea centrului de Evaluare PRO MEDIU care constă în: stabilirea regulilor de funcţionare, a procedurilor de lucru, conturarea unui Cod de etică, toate acestea fiind dezvoltate să funcţioneze conform sistemului de asigurare a calităţii.

O parte importantă a funcţionării unui centru de evaluare o constituie dezvoltarea instrumentelor de evaluare. Pentru acest lucru, evaluatorii şi specialiştii care au participat la elaborarea instrumentelor de evaluare, au fost instruiţi stagii de formare atât în România cât şi în Olanda la sediul partenerului transnaţional al proiectului PRO MEDIU. Aici au fost dezvoltate stagii de fomare dar şi schimburi de experienţă efectuate în cadrul unor Centre de Evaluare a Competenţelor Profesionale de renume european. Este de reţinut faptul că în ţări precum Olanda sau Marea Britanie, sistemul de evaluare a competenţelor profesionale funcţionează foarte bine şi se aplică începând cu Colegiile şi Şcolile profesionale. De asemenea, în aceste ţări funcţioneză şi sistemul de credite transferabile care permite reintegrarea celor interesaţi în sistemul de formare profesională iniţială (de exemplu: reluarea ciclului de învăţare în cadrul universitaţilor, până la obţinerea doctoratelor, recunoscându-li-se competenţele deja obţinute pe alte căi de formare, indiferent dacă acestea sunt formale, informale sau nonformale. Este un model pe care ar trebui să-l preia şi sistemul românesc de învăţământ şi să înţelegem că într-adevar este important să deţinem cunoştinţe aprofundate cu caracter aplicativ. Aplicarea cunoştinţelor, dobândirea competenţelor la locul de muncă sau în stagii de practică organizate prin colaborarea dintre sistemul de învăţământ iniţial şi angajatori este un drum sigur spre succes. De asemenea, posibilitatea de a continua studiile folosind competenţele dobândite anterior, este o soluţie eficientă pentru dezvoltarea resurselor umane înlăturând timpi şi costuri suplimentare nejustificate. Este benefic ca modelele şi experienţa partenerilor străini, cu certe rezultate, să fie preluată şi în sistemul romanesc de învăţământ şi de formare profesională a adulţilor.

Pentru ca evaluarea competenţelor să fie conform cerinţelor de autorizare, în cadrul Centrului PRO MEDIU s-au dezvoltat instrumentele de evaluare pentru fiecare ocupaţie, utilizând informaţiile acumulate în cadrul stagiilor de formare în Olanda. Aceste instrumente de evaluare au vizat  atât  testarea cunostinţelor cât şi evaluarea experienţei practice. Pentru a marca transparent şi pentru a le verifica din punct de vedere tehnic, instrumentele de evaluare elaborate au fost validate la nivel sectorial, de către specialişti ai CSFPM – Comitetului Sectorial de Formare Profesională din domeniul Protecţia Mediului.

Dupa stabilirea acestor instrumente de evaluare, s-au desemnat câte doi evaluatori de competenţe profesionale pentru fiecare ocupaţie. Evaluatorii desemnaţi sunt specialişti cu experienţă de lucru demonstrată şi recenta în domeniul  ocupaţiei pentru care efectuează evaluarea.

Evaluatorii au demonstrat competenţa de evaluare în faţa reprezentatului Direcţiei de Standarde Ocupaţionale din cadrul Unităţii Executive a CNCFPA. Acest lucru a presupus demonstrarea competenţei de evaluator de competenţe profesionale şi demonstrarea experienţei profesionale în ocupaţia pentru care efectueaza evaluări. Fiecare evaluator a evaluat câte cinci persoane. Aceste persoane au trecut prin întregul proces de evaluare; au adus dovezi de competenţă în activitatea pe care au desfăşurat-o şi au demonstrat cunoştinţele pe care le deţin în legătura cu ocupaţia pentru care au solicitat sa fie evaluate. Sigur, scopul final al procesului de evaluare a competenţelor profesionale este obţinerea Certificatului de Competenţă.

Evaluatorii de competenţe profesionale au o mare responsabilitate în ceea ce priveste acordarea calificativului în urma parcurgerii procesului de evaluare de către fiecare candidat. Decizia de competenţă se acordă cu mare atenţie, în urma analizării dovezilor prezentate de către candidat; de aceea, evaluatorii trebuie sa analizeze cu mare atenţie portofoliul prezentat de către candidat şi celelalte dovezi de competenţă. Pentru siguranţa, evaluatorii pot să solicite şi să obţină alte dovezi, aplicând şi alte instrumente de evaluare. De exemplu: să solicite recomandări  în legătură cu experienţa candidatului, atitudinea sa la locul de muncă, sau alte aspect legate de competenţe cheie: comunicarea, capacitatea de a lucra în echipă etc.

Dezvoltarea în continuare a sistemului de evaluare a competenţelor profesionale permite tuturor sectoarelor de activitate să abordeze noile provocări ale sistemelor de educație și formare profesională determinate de evoluţia tehnologiei şi a sistemului de internaţionalizare.

În România, sistemul de evaluare a competenţelor profesionale se află în continuă dezvoltare, dar încă suntem la început. Astfel, pas cu pas, se vor putea acoperi toate sectoarele de activitate, iar căutarea forţei de muncă cu calificare demonstrată ar putea sa fie un process mai simplu şi mai rapid.

Este necesară o conştientizare masivă a societăţii, a lumii afacerilor, pentru a se demonstra că anumite schimbări pot aduce consecinţe pozitive şi imediate. Nimeni nu se va opune schimbării când consecinţele imediate o favorizează. Nici un specialist nu va ocoli un Centru de Evaluare a Competenţelor Profesionale, dacă va înţelege că acel Certificat de Competenţa îi oferă o recunoaştere a experienţei, a competenţei profesionale, la nivel naţional şi internaţional. Tot aşa, nici un angajator nu va ezita să recruteze şi să selecteze forţa de muncă pe baza Certificatului de Competenţă, dacă va observa că aceste persoane care prezintă un astfel de document sunt cu adevarat capabile şi işi demonstreaza competenţa la locul de muncă. Ambii vor avea de câştigat: angajaţi şi angajatori.

Centrul de Evaluare şi de Certificare a Competenţelor Profesionale PRO MEDIU şi-a deschis porţile.

Auditorii de Mediu şi Managerii Sistemelor de Mediu pot dovedi acum că sunt competenţi!

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului

UNIMED

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI

Date de contact
Înscrierile se pot face telefonic la

Tel/ Fax: 021.335.13.60/ 021.317.42.07 sau prin e-mail la adresa: promediu@unimed.ro


Înscrierile se fac telefonic între orele 10.00 şi 17.00.


Alte date de contact: expert ing. Bucătaru Gheorghe

tel. 0722204112


Certificare
După sesiunea de evaluare competenţe profesionale şi etapa de certificare competenţe profesionale, se va elibera un certificat de competenţe profesionale. Pe verso se vor înscrie unităţile de competenţă pentru care candidatul a fost declarat competent. Acest certificat de competenţe profesionale este recunoscut la nivel naţional şi internaţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare! Rezultatele sesiunii de evaluare competenţe profesionale sau certificare competenţe profesionale pot fi contestate, conform procedurilor Centrului.
Vezi certificat de evaluare şi certificare competenţe profesionale

Despre noi
Centru de evaluare şi certificare competenţe profesionale din cadrul UNIMED. Echipa de experţi şi evaluatori ai centrului oferă servicii de evaluare şi certificare competenţe profesionale, în scopul obţinerii unui certificat de competenţe profesionale, fără a urma cursuri de calificare.


Acte necesare înscrieriiÎn prima fază nu trebuie adus nici un document, toate detaliile organizatorice fiind discutate cu candidaţii la sediul centrului. Pe parcurs, şi mai ales pentru eliberarea Certificatului de competenţă profesională vor fi necesare acte precum:


Carte de identitate* Certificat naştere* Certificat căsătorie* (dacă este cazul) Ultimul act de certificare studii*


Dosar plic sau cu şină  *Original/Xerocopie