“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru de resurse. ECOEVALIND. Prezentare. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse.
Centrul de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţiei Mediului,  dezvoltat în cadrul proiectului PRO MEDIU,  are drept scop principal promovarea în România a unui sistem european de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale pentru ocupaţiile aferente domeniului protecţiei mediului.
ACTIVITĂŢI
Despre noi UNIMED

Nr.

crt.

ACTIVITĂŢI

EXECUTĂ

VERIFICĂ

TERMEN

OBSERVAŢII

1.    


Fişe post pentru:

Managerul proiectului

Responsabilul economic al proiectului

Expertul pe termen lung

Expertul pe termen scurt

Secretara

Contabilul

Echipa management + experţi

Manager proiect

Martie

UNIMED

2.    

Fişe pontaj

Instituţia care face pontajul

Manager proiect

Martie

UNIMED


ECOIND


VAPRO


CNFPA

3.  


Planificarea detaliată a proiectului


Album foto


Echipa management + experţi

Manager proiect

Martie - Aprilie

UNIMED


ECOIND


VAPRO


CNFPA

4.


Studiu: Selectarea celor 2 calificări pentru care urmează a se elabora instrumente de evaluare

Experţi pe termen lung

Echipa de management

Martie -Aprilie

UNIMED


ECOIND


VAPRO


CNFPA

5.

Organizare: Seminar de promovare a activităţii centrului de evaluare dedicat companiilor din sector

Album foto

Echipă management + experţi

Manager proiect

Mai


6.

Întocmirea listei de achiziţii

Echipă management

Manager proiect

Aprilie

UNIMED

Activităţi trimestrul I al proiectului

Nr.

crt.

ACTIVITĂŢI

EXECUTĂ

VERIFICĂ

TERMEN

OBSERVAŢII

1.    


Elaborare de proceduri şi instrumente de lucru pentru organizarea şi funcţionarea centrului de evaluare

Vizită de lucru (1) în Olanda


Album foto
Iunie - iulie

2009

UNIMED


CNFPA


VAPRO - OVP


ECOIND

2.    

Formarea unui nr. de 15 evaluatori sectoriali (superiori care vor elabora instrumente pentru viitoarele calificări)Iulie - august 2009

UNIMED

3.  


Executarea unei vizite de lucru (2) în Olanda pentru 15 experţi sectoriali pe tema – elaborare de instrumente de evaluare

Album foto
Septembrie 2009

UNIMED


VAPRO - OVP

4.


Elaborarea de instrumente de evaluare pentru cele 2 calificări selectateSeptembrie - decembrie 2009

UNIMED


CNFPA


VAPRO - OVP


ECOIND

5.

Testarea instrumentelor de evaluare prin efectuarea a câte 5 evaluări pe evaluator în 2 calificări/ocupaţii (20 evaluări)Decembrie 2009 - aprilie 2010

UNIMED


CNFPA


VAPRO - OVP


ECOIND

6.

Evaluarea procesului şi validarea instrumentelor de evaluare către CSMai - iunie 2010

UNIMED


CNFPA


VAPRO - OVP


ECOIND

7.

Autorizarea centrului de evaluare de către CNFPAMai - iulie 2010

UNIMED

8

Desfăşurarea activităţii de PR/creşterea gradului de conştientizare a activităţilor proiectului şi diseminarea rezultatelorMartie - august 2010

UNIMED


CNFPA


VAPRO - OVP


ECOIND

9

Activitate de management de proiectMartie - august 2010

UNIMED


CNFPA


VAPRO - OVP


ECOIND

Activităţi trimestrul al II-lea al proiectului
PRO MEDIU
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Asociatia Patronală a Producătorilor

şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului UNIMED

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro şi http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI