“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru de resurse. ECOEVALIND. Prezentare. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse.

UNIMED beneficiar al contractului ROYY- POSDRU/20/1.4/G/9271 - Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competentelor profesionale ale adultilor în sectorul protectia mediului - PRO MEDIU - finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.4.


ANUNŢĂ ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE ACHIZIŢIE, prin procedură competitivă, în cadrul contractului de mai sus, având ca obiect:


Executarea unei vizite de lucru (2) în Olanda, la sediul VAPRO-OVP Group, http://www.vapro-international.com, pentru 15 persoane. Perioada deplasării 20-26 sept. 2009. Se va asigura: cazare în hotel 3 stele, transport aerian clasa economic, transport terestru de la aeroport la hotel şi de la hotel la aeroport şi transport terestru zilnic de la hotel la sediul Vapro.


Atribuirea contractului se face celei mai bune oferte primite pe criteriul preţul cel mai scăzut


Termenul limită de primire a ofertelor este de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului


Alte informaţii privind achiziţia respectivă se pot obţine, la cerere, la adresa de e-mail: unimed@unimed.ro


Ofertele vor fi transmise semnate şi scanate pe e-mail la adresa de mai sus


Data publicării 03.08.2009


Documentaţie pentru ofertanţi!!!


UNIMED beneficiar al contractului ROYY- POSDRU/20/1.4/G/9271 - Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competentelor profesionale ale adultilor în sectorul protectia mediului - PRO MEDIU - finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.4.


ANUNŢĂ ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE ACHIZIŢIE, prin procedură competitivă, în cadrul contractului de mai sus, având ca obiect:


Denumirea contractului de achiziţie:  


Contract de furnizare software


Descriere produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate:


Office 2007                             5 BUC


Corel Draw Suite X4                2 BUC


Adobe Acrobat ST 9.0             2 BUC


OCR ABBY Fine Reader 10       2 BUC


SO Windows 7 HOME ED         5 BUC


Durata contractului de achiziţie:


De la data de 18.08.2009 până la data de 30.03.2010


Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 12.08.2009, ora 24:00


Adresa unde se primesc ofertele: E-mail: unimed@unimed.ro, fax: 021.323.81.58


Documentaţie pentru ofertanţi!!!


UNIMED beneficiar al contractului ROYY- POSDRU/20/1.4/G/9271 - Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competentelor profesionale ale adultilor în sectorul protectia mediului - PRO MEDIU - finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.4,


ANUNŢĂ ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE ACHIZIŢIE, prin procedură competitivă, în cadrul contractului de mai sus, având ca obiect:


Denumirea contractului de achiziţie:


Contract de furnizare aparatura


Descriere produselor  ce vor fi achiziţionate


Flipchart                  2 buc


Sisteme de calcul     5 buc


Videoproiector         1 buc


Multifuncţională        1 buc


Ecran proiecţie         1 buc


Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare


Produse


Cumpărare


Loc de livrare: str. George Enescu nr. 27-29, cod poştal: 010303, Localitate: Bucuresti, Ţara: Romania       


Durata contractului de achiziţie:


De la 14.08.2009 la data de 30.03.2010


Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 10.08.2009, ora:24:00


Adresa unde se primesc ofertele: E-mail: unimed@unimed.ro, fax: 021.323.81.58


Documentaţie pentru ofertanţi!!!


UNIMED beneficiar al contractului ROYY- POSDRU/20/1.4/G/9271 - Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competentelor profesionale ale adultilor în sectorul protectia mediului - PRO MEDIU - finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.4.

ANUNŢĂ ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE ACHIZIŢIE, prin procedură competitivă, în cadrul contractului de mai sus, având ca obiect:


Denumirea contractului de achiziţie:  


Contract de furnizare mobilier


Descriere produselor  ce vor fi achiziţionate:


Scaune                    20 buc


Masa studiu             20 buc


Birou                       2 buc


Spaţiu depozitare     2 buc


Locul de livrare


Str. George Enescu nr. 27-29, cod poştal: 010303, Localitate: Bucureşti, Ţara: Romania       


Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 08.08.2009, ora 24:00


Adresa unde se primesc ofertele: E-mail: unimed@unimed.ro, fax: 021.323.81.58


Documentaţie pentru ofertanţi!!!

Achiziţii Despre noi UNIMED
Despre noi ACHIZIŢII
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI