“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. GALERIE FOTO PRO MEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO SOMEDIU. CSFPM. Proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. NEWSLETTER SOMEDIU. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. ECOEVALIND. Prezentare.

ANUNŢ ACHIZIŢIE

prestări servicii tipografice

Achizitor:                              ASOCIAŢIA PATRONALĂ A PRODUCĂTORILOR ŞI UTILIZATORILOR DE ECHIPAMENTE INDUSTRIALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - UNIMED

Titlul proiectului POSDRU:   Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale ale adulţilor în sectorul protecţia mediului - PRO MEDIU

ID proiect POSDRU:             POSDRU/20/1.4/G/9271

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului : Beneficiar


1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Achizitor:

Adresă: str. George Enescu,  nr 27-29, cod poştal: 010303, Localitate:București, Ţara: România

Persoană de contact: LASLU ELENA

Telefon: 0213358413

E-mail: unimed@unimed.ro

Fax: 0213358413

Adresă de internet: www.unimed.ro


1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 09.04.2009, ora 24:00

b) Adresa unde se primesc ofertele: E-mail: unimed@unimed.ro, Fax: 0213358413


2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:

Titlu: Contract prestări servicii tipografice


2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate

- editare broșuri, pliante, mape

- multiplicare broșuri

- multiplicare pliante

- multiplicare mape


2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

Servicii  

Categoria serviciului 2A 

Principalul loc de prestare: str. George Enescu,  nr 27-29, cod poştal: 010303, Localitate: București, Ţara: România


2.1.4 Durata contractului de achiziţie:

24 luni de la data de 15.04.2009


3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut   


4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei:                                          Limba română

4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului:          Lei

4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei:                       Până la: 15.04.2011

4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar):  Oferta trebuie să conţină preţul pentru editare broşuri, mape pliante şi preţul/bucată pentru multiplicarea acestora.


Plata se va face pe baza unei facturi, la maxim 10 zile de la emiterea acesteia.


DOCUMENTAŢIE OFERTANŢI .PDF


Data publicării: 03.04.2009

ANUNŢ ACHIZIŢIE

prestări servicii catering

Achizitor:                                ASOCIAŢIA PATRONALĂ A PRODUCĂTORILOR ŞI

                                                UTILIZATORILOR DE ECHIPAMENTE INDUSTRIALE PENTRU

                                                PROTECŢIA MEDIULUI - UNIMED

Titlul proiectului POSDRU :     Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi

                                                certificare a competenţelor profesionale ale adulţilor în

                                                sectorul protecţia mediului - PRO MEDIU

ID proiect POSDRU:               POSDRU/20/1.4/G/9271

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului:   Beneficiar


1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Achizitor:

Adresă: str. George Enescu nr. 27-29, cod poştal: 010303, Localitate: Bucureşti, Ţara: România

Persoană de contact: LASLU ELENA

Telefon: 0213351843

E-mail: unimed@unimed.ro

Fax: 0213351843

Adresă de internet: www.unimed.ro


1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 11.03.2009, ora 24:00

      b) Adresa unde se primesc ofertele: E-mail: unimed@unimed.ro; fax 0213351843


2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:

Titlu: Contract prestări servicii catering


2.1.2. Descriere produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate

meniu pentru 10 persoane

meniu pentru 60 persoane


2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

Servicii

Categoria serviciului: 2B 

Principalul loc de prestare: Str. George Enescu nr. 27-29, Cod poştal: 010303, Localitate: București, Ţara: România


2.1.4 Durata contractului de achiziţie:

18 luni de la data de 01.03.2009


3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut    


4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei:                                  Limba română

4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului:    Lei

4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei:                 Până la: 31.08.2010

4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar):   Oferta trebuie să conţină produsele, preţul/kg şi cantitatea pentru un meniu de 10 persoane şi pentru un meniu de 60 de persoane.


Plata se va face pe baza unei facturi, emise înainte sau după eveniment, în maximum 10 zile de la emiterea acesteia.


Documentaţie ofertanţi .PDF


Data publicării: 06.03.2009


UNIMED beneficiar al contractului ROYY - POSDRU/20/1.4/G/9271 - Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competentelor profesionale ale adultilor în sectorul protectia mediului - PRO MEDIU - finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.4.


ANUNŢĂ

ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE ACHIZIŢIE, prin achiziție directă, în cadrul contractului de mai sus, având ca obiect:

Executarea unei vizite de lucru (1) în Olanda, la sediul VAPRO-OVP Group, http://www.vapro-international.com, pentru 10 persoane.


Perioada deplasării 14-19.06.2009.

Se va asigura: cazare la hotel 3 stele, în camere single pentru 10 persoane, 5 nopți, cu mic dejun inclus, transport aerian clasa economic București - Amsterdam și retur pentru 10 persoane, transport terestru de la aeroport la hotel şi de la hotel la aeroport pentru 10 persoane.


Atribuirea contractului se face celei mai bune oferte primite pe criteriul preţul cel mai scăzut


Termenul limită de primire a ofertelor este de 6 zile de la data publicării anunţului


Alte informaţii privind achiziţia respectivă se pot obţine, la cerere la adresa de e-mail: unimed@unimed.ro


Ofertele vor fi transmise semnate şi scanate pe e-mail la adresa de mai sus


DOCUMENTAŢIE OFERTANŢI .PDF


Data publicării 04.05.2009

Achiziţii pag. 2 Despre noi UNIMED
Despre noi ACHIZIŢII
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI